Top Read

1
AN APPROACH TO THEORY AND METHODS OF URBAN GEOMORPHOLOGY
Diao Chengtai
1996, 6(1): 89-96.
2
Review of Shadow Detection and De-shadowing Methods in Remote Sensing
AmirReza Shahtahmassebi, Yang Ning, WANG Ke, Nathan Moore, SHEN Zhangquan
2013, 23(4): 403-420. doi: 10.1007/s11769-013-0613-x
3
Urban Three-dimensional Expansion and Its Driving Forces——A Case Study of Shanghai, China
SHI Longyu, SHAO Guofan, CUI Shenghui, LI Xuanqi, LIN Tao, YIN Kai, ZHAO Jingzhu
2009, 19(4): 391-398. doi: 10.1007/s11769-009-0291-x
4
Tourist Behaviors in Wetland Park:A Preliminary Study in Xixi National Wetland Park, Hangzhou, China
PAN Lili, CUI Lijuan, WU Ming
2010, 20(1): 66-73. doi: 10.1007/s11769-010-0066-4
5
Expansion Strategies and Evolution Paths of Hotel Groups in China
ZENG Guojun
2010, 20(4): 372-380. doi: 10.1007/s11769-010-0410-8
6
Remote Sensing of Ecosystem Services:An Opportunity for Spatially Explicit Assessment
FENG Xiaoming, FU Bojie, YANG Xiaojun, LÜ Yihe
2010, 20(6): 522-535. doi: 10.1007/s11769-010-0428-y
7
Discussion on Sustainable Urbanization in Tibet
FAN Jie, WANG Hongyuan, CHEN Dong, ZHANG Wenzhong, WANG Chuansheng
2010, 20(3): 258-268. doi: 10.1007/s11769-010-0258-y
8
Effect of Cropland Occupation and Supplement on Light-temperature Potential Productivity in China from 2000 to 2008
YANG Xiaohuan, CHENG Chuanzhou, LI Yuejiao
2010, 20(6): 536-544. doi: 10.1007/s11769-010-0429-x
9
Changes of Soil Labile Organic Carbon in Different Land Uses in Sanjiang Plain, Heilongjiang Province
ZHANG Guilan
2010, 20(2): 139-143. doi: 10.1007/s11769-010-0139-4
10
Land Use/Cover Changes and Environmental Consequences in Songnen Plain, Northeast China
LIU Dianwei, WANG Zongming, SONG Kaishan, ZHANG Bai, HU Liangjun, HUANG Ni, ZHANG Sumei, LUO Ling, ZHANG Chunhua, JIANG Guangjia
2009, 19(4): 299-305. doi: 10.1007/s11769-009-0299-2
11
Spatiotemporal Evolution of Urban Land Uses in Modern Urbanization of China
ZHANG Shumin, ZHANG Baolei, ZHANG Lei, LU Chunxia, CHENG Xiaoling
2010, 20(2): 132-138. doi: 10.1007/s11769-010-0132-y
12
Simulating Mechanism of Interaction Between Ports and Cities Based on System Dynamics: A Case of Dalian, China
LUAN Weixin, CHEN Hang, WANG Yuewei
2010, 20(5): 398-405. doi: 10.1007/s11769-010-0413-5
13
Urban China in Transformation: Hybrid Economy, Juxtaposed Space, and New Testing Ground for Geographical Enquiries
George C S LIN
2011, 21(1): 1-16.
14
Characteristics and Mechanism of Agricultural Transformation in Typical Rural Areas of Eastern China:A Case Study of Yucheng City,Shandong Province
CHEN Yangfen, LIU Yansui, XU Keshuai
2010, 20(6): 545-553. doi: 10.1007/s11769-010-0430-4
15
Impacts of Climatic Change on River Runoff in Northern Xinjiang of China over Last Fifty Years
YANG Yuhui, CHEN Yaning, LI Weihong, WANG Minzhong, SUN Guili
2010, 20(3): 193-201. doi: 10.1007/s11769-010-0193-y
16
Urban Spatial Restructuring in Transitional Economy——Changing Land Use Pattern in Shanghai
XU Jiangang, LIAO Banggu, SHEN Qing, ZHANG Feng, MEI Anxin
2007, 17(1): 19-27. doi: 10.1007/s11769-007-0019-8
17
Freeze-thaw Effects on Sorption/Desorption of Dissolved Organic Carbon in Wetland Soils
YU Xiaofei, ZHANG Yuxia, ZHAO Hongmei, LU Xianguo, WANG Guoping
2010, 20(3): 209-217. doi: 10.1007/s11769-010-0209-7
18
Organisational Hierarchies and Decision Making Process of Chinese Multinational Enterprises in Vietnam
Yi REN
2010, 20(1): 43-50. doi: 10.1007/s11769-010-0043-y
19
Assessment of Heavy Metal Pollution in Estuarine Surface Sediments of Tangxi River in Chaohu Lake Basin
LI Ruzhong, SHU Kun, LUO Yueying, SHI Yong
2010, 20(1): 9-17. doi: 10.1007/s11769-010-0009-0
20
Forest Ecosystem Services and Their Values in Beijing
XIE Gaodi, LI Wenhua, XIAO Yu, ZHANG Biao, LU Chunxia, AN Kai, WANG Jixing, XU Kang, WANG Jinzeng
2010, 20(1): 51-58. doi: 10.1007/s11769-010-0051-y
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go