Cross-national Perspectives on Using Sustainable Development Goals (SDGs) Indicators for Monitoring Sustainable Development: A Database and Analysis
WANG Xiangyu, SONG Changqing, CHENG Changxiu, YE Sijing, SHEN Shi
Chinese Geographical Science . 2021, (4): 600 -610 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1213-9