Spatial-temporal Evolution of the Urban-rural Coordination Relationship in Northeast China in 1990–2018
WANG Ying, CHEN Xiaohong, SUN Pingjun, LIU Hang, HE Jiaxin
Chinese Geographical Science . 2021, (3): 429 -443 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1202-z