Urban Expansion in China Based on Remote Sensing Technology: A Review
ZHANG Zengxiang, LIU Fang, ZHAO Xiaoli, WANG Xiao, SHI Lifeng, XU Jinyong, YU Sisi, WEN Qingke, ZUO Lijun, YI Ling, HU Shunguang, LIU Bin
Urban Expansion in China Based on Remote Sensing Technology: A Review
ZHANG Zengxiang, LIU Fang, ZHAO Xiaoli, WANG Xiao, SHI Lifeng, XU Jinyong, YU Sisi, WEN Qingke, ZUO Lijun, YI Ling, HU Shunguang, LIU Bin
中国地理科学 . 2018, (5): 727 -743 .  DOI: 10.1007/s11769-018-0988-9