Historical Evolution of Mariculture in China During Past 40 Years and Its Impacts on Eco-environment
LIANG Yinxiu, CHENG Xianwei, ZHU Hui, Brian SHUTES, YAN Baixing, ZHOU Qingwei, YU Xiangfei
Historical Evolution of Mariculture in China During Past 40 Years and Its Impacts on Eco-environment
LIANG Yinxiu, CHENG Xianwei, ZHU Hui, Brian SHUTES, YAN Baixing, ZHOU Qingwei, YU Xiangfei
中国地理科学 . 2018, (3): 363 -373 .  DOI: 10.1007/s11769-018-0940-z