Spatio-temporal Dynamic of Quality of Life of Residents, Northeast China
CHENG Yeqing, WANG Ying, WANG Zheye, DU Na, SUN Yu, ZHAO Zhizhong
Spatio-temporal Dynamic of Quality of Life of Residents, Northeast China
CHENG Yeqing, WANG Ying, WANG Zheye, DU Na, SUN Yu, ZHAO Zhizhong
中国地理科学 . 2016, (5): 623 -637 .  DOI: 10.1007/s11769-016-0827-9