A MODIS Time Series Data Based Algorithm for Mapping Forest Fire Burned Area
YANG Wei, ZHANG Shuwen, TANG Junmei, BU Kun, YANG Jiuchun, CHANG Liping
A MODIS Time Series Data Based Algorithm for Mapping Forest Fire Burned Area
YANG Wei, ZHANG Shuwen, TANG Junmei, BU Kun, YANG Jiuchun, CHANG Liping
中国地理科学 . 2013, (3): 344 -352 .  DOI: 10.1007/s11769-013-0597-6