Urban Spatial Restructuring in Transitional Economy——Changing Land Use Pattern in Shanghai
XU Jiangang, LIAO Banggu, SHEN Qing, ZHANG Feng, MEI Anxin
Urban Spatial Restructuring in Transitional Economy——Changing Land Use Pattern in Shanghai
XU Jiangang, LIAO Banggu, SHEN Qing, ZHANG Feng, MEI Anxin
中国地理科学 . 2007, (1): 19 -27 .  DOI: 10.1007/s11769-007-0019-8