Trade-offs/Synergies in Land-use Function Changes in Central China from 2000 to 2015
LI Qing, ZHOU Yong, XU Tao, WANG Li, ZUO Qian, LIU Jingyi, SU Xueping, HE Nan, WU Zhengxiang
Trade-offs/Synergies in Land-use Function Changes in Central China from 2000 to 2015
LI Qing, ZHOU Yong, XU Tao, WANG Li, ZUO Qian, LIU Jingyi, SU Xueping, HE Nan, WU Zhengxiang
中国地理科学 . 2021, (4): 711 -726 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1219-3