Identification of Suitable Hydrologic Response Unit Thresholds for Soil and Water Assessment Tool Streamflow Modelling
JIANG Liupeng, ZHU Jinghai, CHEN Wei, HU Yuanman, YAO Jing, YU Shuai, JIA Guangliang, HE Xingyuan, WANG Anzhi
Identification of Suitable Hydrologic Response Unit Thresholds for Soil and Water Assessment Tool Streamflow Modelling
JIANG Liupeng, ZHU Jinghai, CHEN Wei, HU Yuanman, YAO Jing, YU Shuai, JIA Guangliang, HE Xingyuan, WANG Anzhi
中国地理科学 . 2021, (4): 696 -710 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1218-4