Impact of Land Use Change on Vegetation Carbon Storage During Rapid Urbanization: A Case Study of Hangzhou, China
WANG Zhi, XU Lihua, SHI Yijun, MA Qiwei, WU Yaqi, LU Zhangwei, MAO Liwei, PANG Enqi, ZHANG Qi
Impact of Land Use Change on Vegetation Carbon Storage During Rapid Urbanization: A Case Study of Hangzhou, China
WANG Zhi, XU Lihua, SHI Yijun, MA Qiwei, WU Yaqi, LU Zhangwei, MAO Liwei, PANG Enqi, ZHANG Qi
中国地理科学 . 2021, (2): 209 -222 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1183-y