Effect of Hydrological Connectivity on Soil Carbon Storage in the Yellow River Delta Wetlands of China
FENG Jiuge, LIANG Jinfeng, LI Qianwei, ZHANG Xiaoya, YUE Yi, GAO Junqin
Effect of Hydrological Connectivity on Soil Carbon Storage in the Yellow River Delta Wetlands of China
FENG Jiuge, LIANG Jinfeng, LI Qianwei, ZHANG Xiaoya, YUE Yi, GAO Junqin
中国地理科学 . 2021, (2): 197 -208 .  DOI: 10.1007/s11769-021-1185-9