Analysis of Spatial Scale Effect on Urban Resilience: A Case Study of Shenyang, China
FENG Xinghua, LEI Jing, XIU Chunliang, LI Jianxin, BAI Limin, ZHONG Yexi
Analysis of Spatial Scale Effect on Urban Resilience: A Case Study of Shenyang, China
FENG Xinghua, LEI Jing, XIU Chunliang, LI Jianxin, BAI Limin, ZHONG Yexi
中国地理科学 . 2020, (6): 1005 -1021 .  DOI: 10.1007/s11769-020-1163-7