Spatial Pattern and Influencing Factors of Regional Ecological Civilisa-tion Construction in China
DU Yan, QIN Weishan, SUN Jianfeng, WANG Xiaohui, GU Haoxin
Spatial Pattern and Influencing Factors of Regional Ecological Civilisa-tion Construction in China
DU Yan, QIN Weishan, SUN Jianfeng, WANG Xiaohui, GU Haoxin
中国地理科学 . 2020, (5): 776 -790 .  DOI: 10.1007/s11769-020-1145-9