Spatial-temporal Evolution and Determinants of the Belt and Road Ini-tiative: A Maximum Entropy Gravity Model Approach
HUANG Qinshi, ZHU Xigang, LIU Chunhui, WU Wei, LIU Fengbao, ZHANG Xinyi
Spatial-temporal Evolution and Determinants of the Belt and Road Ini-tiative: A Maximum Entropy Gravity Model Approach
HUANG Qinshi, ZHU Xigang, LIU Chunhui, WU Wei, LIU Fengbao, ZHANG Xinyi
中国地理科学 . 2020, (5): 839 -854 .  DOI: 10.1007/s11769-020-1144-x