Optimization of Rural Settlement Distributions Based On the Ecological Security Pattern: A Case Study of Da'an City in Jilin Province of China
YIN Jingbo, LI Hong, WANG Dongyan, LIU Shuhan
Optimization of Rural Settlement Distributions Based On the Ecological Security Pattern: A Case Study of Da'an City in Jilin Province of China
YIN Jingbo, LI Hong, WANG Dongyan, LIU Shuhan
中国地理科学 . 2020, (5): 824 -838 .  DOI: 10.1007/s11769-020-1128-x