Using MaxEnt Model to Guide Marsh Conservation in the Nenjiang River Basin, Northeast China
WANG Zhiliang, ZHANG Bai, ZHANG Xuezhen, Tian Hongxu
Using MaxEnt Model to Guide Marsh Conservation in the Nenjiang River Basin, Northeast China
WANG Zhiliang, ZHANG Bai, ZHANG Xuezhen, Tian Hongxu
中国地理科学 . 2019, (6): 962 -973 .  DOI: 10.1007/s11769-019-1082-7