Quantitative Analysis of the Coupling Coordination Degree Between Urbanization and Eco-environment in Mongolia
DONG Suocheng, ZHENG Ji, LI Yu, LI Zehong, LI Fujia, JIN Liang, YANG Yang, BILGAEV Alexey
Quantitative Analysis of the Coupling Coordination Degree Between Urbanization and Eco-environment in Mongolia
DONG Suocheng, ZHENG Ji, LI Yu, LI Zehong, LI Fujia, JIN Liang, YANG Yang, BILGAEV Alexey
中国地理科学 . 2019, (5): 861 -871 .  DOI: 10.1007/s11769-019-1074-7