Examining the Relationship Between Spatial Configurations of Urban Impervious Surfaces and Land Surface Temperature
WU Xiangli, LI Binxia, LI Miao, GUO Meixin, ZANG Shuying, ZHANG Shouzhi
Examining the Relationship Between Spatial Configurations of Urban Impervious Surfaces and Land Surface Temperature
WU Xiangli, LI Binxia, LI Miao, GUO Meixin, ZANG Shuying, ZHANG Shouzhi
中国地理科学 . 2019, (4): 568 -578 .  DOI: 10.1007/s11769-019-1055-x